Succesvol project

8 augustus 2012 - Na een geslaagde avond in het Schaffelaartheater startte de inschrijving voor het project. Aansluitend op de loting volgde de gesprekken met de makelaar en op dit moment is ruim 80% van de woningen onder voorbehoud verkocht.

De omgevingsvergunning voor het project is gesplitst aangevraagd. Namelijk voor de grondgebonden woningen (woning 1 t/m 32) en voor de appartementen (A t/m I). De Gemeente Barneveld heeft de aanvragen beoordeeld en beide vergunningen zijn inmiddels verleend.

De locatie is momenteel nog een grote vlakte. Er zijn nu nog geen bouwactiviteiten, maar dat gaat spoedig veranderen. Onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Barneveld start 20 augustus het bouwrijp maken van het terrein. Er worden onder andere hoofdleidingen voor riool, elektra, water etc. aangelegd. Op de plaats van de te realiseren ontsluitingen, zullen tijdelijke puinwegen worden aangelegd.

Aansluitend aan het bouwrijp maken van het terrein, en eventueel waar mogelijk parallel, zal gestart worden met de bouw van de woningen en de appartementen. Daarmee komt het plan na een periode van ontwerpen, procedure en verkoop nu echt uit de grond. Wij zullen medio november een moment organiseren op het bouwterrein om een ´symbolische´ start van het project te bekrachtigen.

Er zijn nog enkele woningen beschikbaar, klik hier voor meer informatie over de beschikbare woningen.

< Terug