Houd woningen betaalbaar woningmarkt

Barneveld – Nieuwbouwhuizen betaalbaar houden voor lage en middeninkomens en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Dat is het doel van een maatregelenpakket dat burgemeester en wethouders hebben opgesteld voor de woningmarkt.
Door Geertjan Jansen.

De gemeente Barneveld heeft de ambitie om de komende jaren te groeien van ruim 53.000 naar zo’n 70.000 inwoners. Voor de groei is het belangrijk dat jaarlijks driehonderd tot vierhonderd woningen worden gebouwd, legt wethouder Aart de Kruijf uit. “We zijn redelijk tevreden over het huidige bouwtempo, maar we merken dat sommige groepen moeite hebben om aan een huis te komen. Dat komt doordat het tegenwoordig lastiger is om een hypotheek te krijgen en de regels om in een aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn aangescherpt.”

De regeling ‘Verkoop onder voorwaarden’ is één van de zeven regelingen waarmee het college de woningmarkt wil stimuleren. In dit concept kunnen inwoners een woning van 170.000 tot 225.000 euro met korting kopen. Bij verkoop moeten ze hem eerst aanbieden aan de partij die de woning aan hen heeft verkocht; vaak is dat Woningstichting Barneveld, maar dat kan ook een projectontwikkelaar zijn. Winst of verlies worden verdeeld.

Bij ‘Verkoop onder voorwaarden’ geeft de gemeente maximaal veertig procent korting op de grondprijs. De hoogte daarvan is afhankelijk van de prijsverlaging die de bouwer wil doorvoeren. De korting van de gemeente is twee keer zo hoog als die van de marktpartij. Wil een bouwer geen korting geven, dan doet de gemeente dat ook niet. “Onze grondopbrengst gaat een tandje omlaag, maar de woningbouw wordt gestimuleerd”, zegt de wethouder over de maatregel. De gemeente wil het terrein van de Prins Mauritsschool aan de Jacob Catsstraat in Barneveld – deze school sluit na de zomer de deuren – gebruiken als proefproject.

Verder gaat Barneveld door met gemeentelijke startersleningen. Het college wil voor de komende twee jaar 450.000 euro beschikbaar stellen om leningen van maximaal 25.000 euro te verstrekken aan starters op de woningmarkt.

Burgemeester en wethouders willen daarnaast Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren. Deze ontwikkelvariant, waarbij particulieren samen werken in een kopersvereniging werd eerder toegepast in Kootwijkerbroek. CPO laat huizen in eigen beheer ontwikkelen en bouwen. Hierdoor blijven de woningen relatief goedkoop. De ontwikkelmethode wordt mogelijk toegepast op de vrijkomende locatie van basisschool Eben Haëzer aan de Wildzoom. Het college wijst nog dit jaar een plek aan waar woningen met lage bouwkosten kunnen worden gebouwd. Daardoor kunnen de huizen goedkoop worden verkocht. Als voorbeeld noemt De Kruijf de zogeheten rug-aan-rugwoningen in de Voorthuizense nieuwbouwwijk Blanksengoed. “Eventueel kunnen we bij een dergelijke ontwikkeling een aangepaste grondprijs aanbieden.” Het gemeentebestuur wil de markt uitdagen om met creatieve ideeën te komen door voor een bepaalde locatie een prijsvraag uit te schrijven.

De huurmarkt maakt ook deel uit van het stimuleringsplan. Samen met woninstichting Barneveld wil het college het aanbod aan betaalbare huurwoningen verbeteren, onder meer door nieuwbouw.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college van burgemeester en wethouders in de commisievergadering grondgebied van donderdag 10 mei. Een definitief besluit volgt naar verwachtign op dinsdag 22 mei.

De meeste stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt die het college voorstelt, kunnen alleen worden uitgevoerd op grond die eigendom is vna de gemeente Barneveld, erkent De kruijf. Maar volgens hem zijn er genoeg mogelijkheden. “Onze maatregelen zijn ook van toepassing op nieuwbouwwijken. Veel mensen weten niet, maar de grond in nieuwbouwwijk Veller is in eerste instantie van de gemeente. Van de Mheen heeft daar een bouwclaim (verworven recht om woningen te bouwen, red.), maar koopt de grond op het moment dat hij gaat bouwen.”Daarnaast wijst De Kruijf op nieuwbouw in bestaande wijken. “Door allerlei veranderingen in de onderwijshuisvesting komt in totaal 40.000 vierkante meter gemeentelijke grond beschikbaar. Dat biedt mogelijkheden.”

De wethouder merkt dat ontwikkelaars de laatste tijd vaker bereid zijn om prijzen te laten zakken. “Ze willen verkopen en hebben dus baat bij marktconforme prijzen.” Als voorbeeld noemt hij de Hof van Callenbroeck in Barneveld, waar nieuwbouwhuizen te koop zijn voor prijzen rond de 220.000 euro. “Vier jaar geleden was dat een schaars goed.”


< Terug