Succesvol project

8 augustus 2012 - Na een geslaagde avond in het Schaffelaartheater startte de inschrijving voor het project. Aansluitend op de loting volgde de gesprekken met de makelaar en op dit moment is ruim 80% van de woningen onder voorbehoud verkocht.

De omgevingsvergunning voor het project is gesplitst aangevraagd. Namelijk voor de grondgebonden woningen (woning 1 t/m 32) en voor de appartementen (A t/m I). De Gemeente Barneveld heeft de aanvragen beoordeeld en beide vergunningen zijn inmiddels verleend.

De locatie is momenteel nog een grote vlakte. Er zijn nu nog geen bouwactiviteiten, maar dat gaat spoedig veranderen. Onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Barneveld start 20 augustus het bouwrijp maken van het terrein. Er worden onder andere hoofdleidingen voor riool, elektra, water etc. aangelegd. Op de plaats van de te realiseren ontsluitingen, zullen tijdelijke puinwegen worden aangelegd.

Lees verder >


Houd woningen betaalbaar woningmarkt

Barneveld – Nieuwbouwhuizen betaalbaar houden voor lage en middeninkomens en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Dat is het doel van een maatregelenpakket dat burgemeester en wethouders hebben opgesteld voor de woningmarkt. De gemeente Barneveld heeft de ambitie om de komende jaren te groeien van ruim 53.000 naar zo’n 70.000 inwoners. Voor de groei is het belangrijk dat jaarlijks driehonderd tot vierhonderd woningen worden gebouwd, legt wethouder Aart de Kruijf uit.

“We zijn redelijk tevreden over het huidige bouwtempo, maar we merken dat sommige groepen moeite hebben om aan een huis te komen. Dat komt doordat het tegenwoordig lastiger is om een hypotheek te krijgen en de regels om in een aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn aangescherpt.”
Door Geertjan Jansen.

Lees verder >


Informatieavond Hof van Callenbroeck trekt 350 bezoekers

27 april 2012 - Barneveld – Zo’n 350 geïnteresseerden bezochten donderdagavond het Schaffelaartheater voor de informatieavond over het nieuwbouwproject Hof van Callenbroeck. “We zijn vanzelsprekend erg blij met deze hoge opkomst. Helemaal in een tijd dat het in de woningmarkt niet zo geweldig gaat”, zegt Wouter van den Top van projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost. “We kregen met name veel positieve reactie op de inrichting van het terrein en de architectuur van de woningen.”

Het project wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige gasfabriek, tussen de Kallenbroekerweg en de Schoutenstraat in Barneveld. Ook Woninstichting Barneveld is hierbij betrokken. Er worden zestig huizen gebouwd. Inschrijven kan tot maandag 7 mei 17.00 uur via Midden Nederland Makelaars of via deze website.


Start verkoop

27 april 2012 - Op donderdag 26 april jongstleden vond de informatieavond voor de startverkoop van het Barneveldse nieuwbouwproject “Hof van Callenbroeck” plaats. De Bunte Vastgoed Oost heeft in samenwerking met de Woningstichting Barneveld en gemeente Barneveld een plan opgesteld om alle doelgroepen te bedienen. Zo omvat Hof van Callenbroeck 28 appartementen, 24 rijwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen.

Er worden appartementen aangeboden vanaf 167.950 euro. Rijwoningen zijn verkrijgbaar vanaf 209.950 euro, de twee-onder-een-kappers vanaf 329.950 en de vrijstaande woningen staan te koop vanaf 374.950 euro. Voor alle prijzen geldt ‘vrij op naam’. De verwachte startbouw van de woningen wordt geschat op oktober 2012.Meer informatie en verkoopdocumentatie over Hof van Callenbroeck is verkrijgbaar via deze website of Midden Nederland Makelaars (Kampstraat 32 in Barneveld).

Inschrijftermijn
De uiterste inschrijfdatum voor geïnteresseerden loopt tot maandag 7 mei om 17.00 uur.


Bestemmingsplan Hof van Callenbroeck onherroepelijk

26 april 2012 - Barneveld – Tegen het nieuwbouwplan Hof van Callenbroeck, een plan voor zestig nieuwe woningen op het terrein Kallenbroerkerweg / Schoutenstraat in Barneveld, zijn bij de Raad van State geen bezwaren binnengekomen. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Hof van Callenbroeck is een ontwikkeling van Woningstichting Barneveld en De Bunte Vastgoed uit Ede.

Vanmiddag en vanavond houden Midden Nederland Makelaars (MNM) en De Bunte Vastgoed een verkoopmanifestatie in het Barneveldse Schaffelaartheater, met meer informatie over de woningen. In Hof van Callenbroeck komen 28 appartementen, zes twee-onder-een-kappers, twee vrijstaande woningen en 24 hoek- en rijwoningen. De prijzen variëren van ongeveer 17.000 euro tot 330.000 euro. De bouwstart wordt medio oktober verwacht.